Over de OK

De Stefanus of Oude Kerk van Borne werd omstreeks het jaar 1000 gesticht door de Dominicaner monniken van het klooster te Ruinen.

In een akte van 1206 wordt de kerk te Burgunde of Borne voor het eerst genoemd. Dit document legt een transactie vast tussen de bisschop van Utrecht en het klooster, waarbij de kerk in Borne eigendom wordt van de bisschop.

In de 15e eeuw werd in fasen het romaanse kerkje vervangen door een hoog-gotische kerk. Dit tweebeukige godshuis met twee stevige pilaren in het midden kwam in 1482 gereed. Omdat de meeste gelovigen niet konden lezen waren de muren kleurrijk beschilderd met heiligen en taferelen uit het leven van Jezus.

In 1521 trouwde erfdochter Anna van Weleveld met Sweder Schele van de Schelenburg bij Osnabrück. Haar zoon Christoffel bracht het Luterse geloof naar Borne, hij mocht immers de pastoor benoemen! Aan het eind van de 80-jarige oorlog moest men echter toch toegeven aan de eisen van de Staten-Generaal en kwamen er Calvinistische dominees. Lutherse en Rooms-katholieke diensten werden oogluikend toegestaan, vaak op de zolder van een boerderij. Pas veel later konden zij een eigen kerk bouwen.

De Oude Kerk is als rijksmonument en als hart van het beschermde dorpsgezicht een onderdeel van de identiteit van Borne.