Vrienden

VRIEND WORDEN

Voor het bereiken van haar doelen heeft de Stichting ‘Vrienden’ nodig.
Vrienden die financieel steun geven. En óók Vrienden die het werk actief mee willen dragen en zich willen inzetten voor activiteiten van de Stichting.

Voelt u zich aangesproken en wilt u ‘Vriend van de Oude Kerk’ worden?


Dat kan door het overmaken van ten minste €20 op bankrekening
NL 89 RABO 0114 3959 85 t.n.v. Stg. Vrienden Oude Kerk Borne met de vermelding ‘Vriend OK’ en uw naam èn emailadres.
U kunt ook overmaken via de QR-code; stuurt u dan tevens een mailtje met uw naam en aanmelding als ‘Vriend’ naar <penningmeester@vriendenokborne.nl>.

Na aanmelding

  • wordt uw naam genoteerd als ‘Vriend van de Oude Kerk’ met uw emailadres;
  • ontvangt u daarvan een bevestiging per email van de penningmeester met informatie over de mogelijkheid tot automatische incasso – voor u betaalgemak en voor ons besparing van werkzaamheden;
  • ontvangt u jaarlijks in januari / februari een factuur voor uw vriendschapsbijdrage dan wel vindt automatische incasso plaats indien u daarvoor heeft gemachtigd;
  • ontvangt u per mail relevante informatie bij nieuwe activiteiten van de Stichting.

Voelt u zich aangesproken en wilt u (tevens) wel meewerken aan activiteiten van de Stichting ? Bij voorbeeld in een werkgroepje voor het kunstprogramma of het muziekprogramma, of in de voorbereiding en organisatie van een evenement, of als gastvrouw of -heer in de Oude Kerk. Meldt u zich dan bij de voorzitter. Met hem/haar kunt u de mogelijke inzet dan verder bespreken.

GIFTEN

Giften om het werk van de Stichting te steunen zijn welkom, ook zonder dat u zich als ‘Vriend‘ aan de Stichting verbindt. Deze kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL 89 RABO 0114 395985 t.n.v. Stg. Vrienden Oude Kerk Borne, met de vermelding ‘gift’.
U kunt daarvoor gebruik maken van bijgevoegde QR-code.